Կանխատեսել վտանգը նշանակում է կիսով չափ խուսափել նրանից: