Խոստովանած մեղքը կիսով չափ քավված է:

Հոգեբանական նյութեր

Գեշտալտ հոգեբանություն