Ստիպողաբար արված լավությունը շնորհակալության արժանի չէ: